تمامی مطالب موجود در این سامانه از وب سایت های دیگر و بدون دخالت انسانی جمع آوری شده , لذا تمام مسئولیت آنها بر عهده وب سایت منبع میباشد. مطالب مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران را از طریق بخش تماس با ما به ما اعلام کنید.


ورود به کانال تلگرام


لیلی و مجنون

یک شبی مجنون نمازش را شکست //بی وضو در کوچه ی لیلی نشست //عشق

آن شب مست مستش کرده بود ...// گفت یا رب از چه خوارم کرده ای // بر صلیب

عشق دارم کرده ای // خسته ام زین عشق دل خونم نکن // من که مجنونم 

تومجنونم نکن//

مرد این با زیچه دیگر نیستم // این تو لیلی ی تو من نیستم ...// گفت ای دیوانه

لیلی ات منم // در رگت پیدا و پنهانت منم // سال ها با جور لیلی ساختی // من

کنارت بودم و نشناختی ... //